BreadcrumbsHIRDETMÉNY - 2019 - beiratkozás

HIRDETMÉNY


az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései
alapján a Gödöllői Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:


2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 között

 

Tovább...